EdukacjaStudia I stopnia

Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie stawia sobie za cel ksztaci wysoko kwalifikowanych specjalistów, zapewniajc im rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej oraz zaawansowane umiejtnoci profesjonalne, odpowiednie do oczekiwa rynku pracy, mobilnych zawodowo i elastycznych w reagowaniu na pojawianie si nowych moliwoci zatrudnienia. Cel ksztacenia studentów opisywany jest dewiz uczelni: „Consilio manuque” (roztropnoci i zrcznoci).

Studia II stopnia w uczelni zaplanowane s jako studia menaderskie i s przeznaczone dla osób majcych aspiracje kierownicze. Due znaczenie w procesie ksztacenia ma rozwijanie umiejtnoci pracy w grupie i z grup, umiejtnoci przywódczych i kierowania zespoem. Jednoczenie studia te pozwalaj na pogbianie przez studenta jego umiejtnoci zawodowych w wybranych specjalnociach ksztacenia.  

<< powrót do listy