WSPackPackPartnerzy Programu

PWE specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich oraz specjalistycznych książek z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, bankowości, marketingu, logistyki, statystyki i metod ilościowych, geografii, a także turystyki i gastronomii.
Wydawnictwo powstało w 1949 r. pod nazwą Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos). Od 1961r. działało jako Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, po prywatyzacji zaś, w 1995 r. nastąpiła zmiana nazwy na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Zachowano skrót PWE i logo, które są atrybutami dobrze rozpoznawanej marki na rynku wydawniczym.
PWE stawia sobie za cel posiadanie bogatej oferty tytułowej, z której w każdej chwili wybierze coś dla siebie student, wykładowca, menedżer, przedsiębiorca czy inwestor giełdowy. Autorami książek są najwybitniejsi polscy ekonomiści — przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. W planie wydawniczym Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego znajdują się też polskie tłumaczenia znanych tytułów literatury światowej.
PWE jest również wydawcą czasopism specjalistycznych: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Czasopisma docierają do środowisk zawodowych i akademickich z najnowszymi koncepcjami i praktycznym ich zastosowaniem.

rabat: 20% na wszystkie produkty, na hasło „rabat WSP” adres: www.pwe.com.pl

www.pwe.pl

<< powrót do listy