WSPackPackPartnerzy Programu

PWE specjalizuje si w wydawaniu podrczników akademickich oraz specjalistycznych ksiek z dziedziny ekonomii, zarzdzania, finansów, rachunkowoci, bankowoci, marketingu, logistyki, statystyki i metod ilociowych, geografii, a take turystyki i gastronomii.
Wydawnictwo powstao w 1949 r. pod nazw Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos). Od 1961r. dziaao jako Pastwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, po prywatyzacji za, w 1995 r. nastpia zmiana nazwy na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Zachowano skrót PWE i logo, które s atrybutami dobrze rozpoznawanej marki na rynku wydawniczym.
PWE stawia sobie za cel posiadanie bogatej oferty tytuowej, z której w kadej chwili wybierze co dla siebie student, wykadowca, meneder, przedsibiorca czy inwestor giedowy. Autorami ksiek s najwybitniejsi polscy ekonomici — przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. W planie wydawniczym Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego znajduj si te polskie tumaczenia znanych tytuów literatury wiatowej.
PWE jest równie wydawc czasopism specjalistycznych: „Gospodarka Materiaowa i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Spoeczne”, „Przegld Ustawodawstwa Gospodarczego”. Czasopisma docieraj do rodowisk zawodowych i akademickich z najnowszymi koncepcjami i praktycznym ich zastosowaniem.

rabat: 20% na wszystkie produkty, na haso „rabat WSP” adres: www.pwe.com.pl

www.pwe.pl

<< powrót do listy