KulturaWhat`s up

W pitek 30 czerwca w siedzibie uczelni odby si Festiwal Reklamy Piwa. Wyjtkowo upalny, letni wieczór, zachca, aby skry ciao w chodnych murach WSP i popijajc zimne piwo poznawa tajniki tworzenia reklam piwa z caego wiata. Na festiwalu wywietlono ponad 100 spotów zawierajcych reklamy piwa rónych marek. Imprez swoj obecnoci uwietnio grono pedagogiczne naszej uczelni na czele z  Panem Rektorem, który by pomysodawc i koordynatorem caego projektu. W przerwach midzy blokami reklamowymi gocie raczyli si piwem z cenionego lokalnego browaru. W cigu dwóch godzin dobrej zabawy wszyscy mieli okazj oderwa si od emocji zwizanych z EURO 2012, o którym mimo wszystko przypominay radosne okrzyki dochodzce ze Strefy Kibica 

 

<< powrót do listy