KulturaKabaretowe Mistrzostwa wiata

2 koncert Kabaretowych Mistrzostw wiata ze specjalna atrakcj!

29 marca odby si 2 pófinaowy koncert z cyklu Kabaretowych Mistrzostw wiata, ale nie by to niezwyky koncert. Stao si tak bowiem z powodu jednego z kabaretów, który nieoczekiwanie odwoa swój wystp. Jednak nie ma tego zego co by na dobre nie wyszo!!! Do rywalizacji stany dwa kabarety : Kabaret Czwarta Fala i Kabaret Bajeczka. Oba skady poradziy sobie doskonale, a publiczno miaa si do ez. Jako atrakcja tego nieco innego koncertu wystpi nasz zaprzyjaniony beatboxer Mentor pokazujc próbk swojego niezwykego talentu i zachwycajc przy tym zgromadzonych goci. Po drugim koncercie w finale obok Kabaretu z Konopii znalaz si Kabaret Czwarta Fala, którego wystp ju 11 czerwca na finale 3 edycji naszych mistrzostw.


2 Koncert Kabaretowych Mistrzostw wiata tu, tu!!!

Po udanym koncercie i pomylnej inauguracji naszej sali widowiskowej na XII p., pora i dalej. Pierwszym kabaretem, który wszed do cisego finau jest Kabaret z Konopi. Ju 29 marca 2010 roku odbdzie si 2 koncert z cyklu Kabaretowych Mistrzostw wiata. Tym razem na scenie zaprezentuj si formacje kabaretowe z Kielc, Rybnika i Biaegostoku. Kabaret 4 fala, Kabaret Na Ostatnia Chwil i Kabaret Bajeczka przedstawi Pastwu swoje programy kabaretowe. Rywalizowa one bd o wejcie do finau, który odbdzie si 11 czerwca 2010 w Warszawie. W Poniedziaek zaczynamy o godzinie 19.00 w auli na XII pitrze. Serdecznie Zapraszamy. Organizatorzy!

Kabaret 4 Fala
Kabaret powsta w sierpniu 2009, z dwóch kieleckich formacji. W jego skad wchodz 4 osoby. Graj pierwszy autorski program. Czonkowie kabaretu chc by jak reprezentacja polskiej piki nonej, bardzo bogaci i bardzo mieszni. Na naszej scenie zagraj pierwszy raz i oczywicie licz na doskonaa zabaw i integracj z publicznoci.

Kabaret NOC
Kabaret powsta w 2003 roku. Do tej pory zrealizowa 5 autorskich programów kabaretowych. Bra udzia w wielu przegldach i konkursach kabaretowych, takich jak PAKA, Mulatka czy FIGA z MAKIEM. Na scenie Kabaretowych Mistrzostw wiata wystpi po raz pierwszy, wic liczy na mie przyjcie ze strony publicznoci.

Kabaret Bajeczka
Powsta w 2005 roku na praktykach studenckich organizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu w Biaymstoku. Bra udzia w Lidze Kabaretów Biaostockiej Pustyni Kabaretowej, Siedleckiej Nocy Kabaretowej i Kabaretowych Mistrzostwach wiata w 2008 roku. Na naszej scenie zagoci ju po raz trzeci ze swoim nowym programem kabaretowym.

<< powrót do listy