KulturaKabaretowe Mistrzostwa wiata

Kabaretowe Mistrzostwa wiata. Ostatni pófina…

Ju ostatni pófinaowy koncert. W poniedziaek 4 maja w Mazowieckim Centrum Kultury i sztuki odbdzie si ostatni koncert podczas, którego publiczno wybierze ostatni kabaret który wemie udzia w finale Kabaretowych Mistrzostw wiata, który odbdzie si 29 maja, niezmiennie w tym samym miejscu.

W cyklu Kabaretowe Mistrzostwa wiata w kady pierwszy poniedziaek miesica rywalizuj po trzy kabarety nieprofesjonalne, które maj co do powiedzenia i chc si promowa. W finale, podczas caonocnego widowiska kabaretowego, z 5 uczestników zostanie wyoniony zwycizca. Organizatorem Kabaretowych Mistrzostw wiata jest Wysza Szkoa Promocji w Warszawie. Zwyciski kabaret, oprócz nagrody pieninej, moe liczy na profesjonaln kampani reklamow w mediach patronackich imprezy. Zwycizc wybierze publiczno.

Podczas przed ostatniej imprezy w tym cyklu, w poniedziaek 4 maja o godz. 19.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie zaprezentuj si Kabaret Szydera, Kabaret Menaeria i Kabaret Idea. Bilety w cenie 10 zotych (do nabycia przed wystpem) upowaniaj do gosowania na najlepszy kabaret.

Kabaret Szydera
Modzi, zdolni, jurni kabareciarze z Wabrzycha. Historia Kabaretu Szydera siga 2006 roku, wtedy odbya si premiera pierwszego programu. 100% skadu to faceci, 80% to studenci, 60% to bruneci, 40% jest z polibudy, 20% pisze magisterk. W sumie 300%, jak zawsze ponad norm. Kabaret jest zdobywc wielu nagród

Kabaret Menaeria
Kabaret powsta w 2008 roku. Realizuje ju 2 programy. Nie jest w stanie policzy swoich wystpów. Czonkowie, mówi o sobie, e s kabaretem absurdalnym z zasadami. Wzi udzia w wielu przegldach i konkursach kabaretowych. Tym razem bdzie goci na Kabaretowych Mistrzostwach wiata.

Kabaret Idea
Kabaret IDEA tworzy obecnie czterech mczyzn. IDEA narodzia si ok. piciu lat temu i istnieje po dzi dzie. Program "Tym razem te nam si nie uda" to program peen wpadek scenicznych, absurdalnych sytuacji, które nas otaczaj, a których nie zawsze jestemy w stanie zauway (szczególnie po imieninach ssiada czy wizycie u rodziny). Charakterystyczna dla kabaretu IDEA jest muzyka grana na ywo przez 321 Band. Zdobyli wiele nagród na rónorakich przegldach kabaretowych.

<< powrót do listy