KulturaKabaretowe Mistrzostwa wiata

Ruszya 2 edycja cyklu Kabaretowych Mistrzostw wiata!

W ostatni poniedziaek (02.02.2009), odby si pierwszy koncert z cyklu Kabaretowych Mistrzostw wiata. Po raz kolejny cykl odbywa si w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Poniedziakowy koncert przedstawi trzy mode formacje kabaretowe, na których wystpy publiczno reagowaa entuzjastyczne.

Zwycizc zosta Kabaret z Konopi pochodzcy z Kielc, wygrywajc z Kabaretem Czoówka Pieka z Poznania i Kabaretem Bajeczka z Biaegostoku. Laureat zosta zakwalifikowany do finau, który odbdzie si 12 czerwca w Warszawie. Kolejny koncert ju 2 marca. Serdecznie zapraszamy.


Mistrzostwa wiata 2009 - start

Rozpoczynamy kolejny cykl Kabaretowych Mistrzostw wiata. Podczas kadego z koncertów organizowanych w pierwsze poniedziaki miesica w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki wystpi trzy kabarety, a publiczno wybierze najlepszy, który awansuje do koncertu finaowego w czerwcu.

Pierwszy w koncertów eliminacyjnych ju 2 lutego o godzinie 19.00. Wystpi w nim Kabaret Czoówka Pieka (Pozna), Kabaret z Konopii (Kielce) i Kabaret Bajeczka (Biaystok).

Kabaret Czoówka Pieka.
Kabaret istnieje dwa i pó roku. Powsta na Wydziale Turystyki i Rekreacji poznaskiego AWF-u. Wygra Kabareton studencki w Tropsie w 2006 roku, a w 2008 roku zdoby III miejsce i nagrod publicznoci na Festiwalu Kabaretów Studenckich FIKOEK w Poznaniu. Kabaret mona zobaczy na scenie platformy artystycznej OBORA podczas cyklicznych Poznaskich Wieczorków Kabaretowych. W programie nie brakuje muzyki i piewu, a kabaret jest dla nich wielk przygod, w której to przecieraj nowe szlaki.

Kabaret z Konopi.
Kabaret powsta w 2004 roku i bra udzia prawie we wszystkich przegldach i festiwalach kabaretowych, zdobywajc liczne nagrody i wyrónienia m.in. Cytrynówka w Krakowie, KOKS w Kielcach i Trybunay Kabaretowe w Piotrkowie Trybunalskim. Ma za sob trzy zrealizowane programy oraz prawie 200 wystpów na scenach i estradach caego kraju.

Kabaret Bajeczka.
Powsta w 2005 roku na praktykach studenckich organizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu w Biaymstoku. Bra udzia w Lidze Kabaretów Biaostockiej Pustyni Kabaretowej, Siedleckiej Nocy Kabaretowej i Kabaretowych Mistrzostwach wiata w 2008 roku.

<< powrót do listy