KulturaKabaretowe Mistrzostwa wiata

Niech yje Idea!

Przy gromkiej owacji penej sali widzów zgromadzonych w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie odby si drugi koncert eliminacyjny Kabaretowych Mistrzostw wiata. Zwyciy kabaret Idea z Biaegostoku, otrzymujc 94 gosy publicznoci. Drugie i trzecie miejsce zajy Kabaret Szarpanina ze Szczecina i Kabaret Szydera z Wabrzycha rozdzielone zaledwie trzema gosami. Wieczór przeduy si do dwóch i pó godziny. Przed wystpem najciekawsze skecze wszystkich kabaretów zostay zarejestrowane przez 4fun.tv.Nowa wylgarnia polskiego kabaretu

Potga Zielonej Góry czy Krakowa jako centrum powstawania polskiej myli kabaretowej ju nieco osaba. Inne miasta maj aspiracje i potencja twórców, aby walczy o miano wylgarni polskiego kabaretu. Wabrzych, Biaystok i Szczecin. Kabarety z tych miast ju 3 marca stan do walki o nagrody i presti zwycizców Kabaretowych Mistrzostw wiata.

W cyklu Kabaretowe Mistrzostwa wiata w kady pierwszy poniedziaek miesica (do czerwca wcznie) bd rywalizowa po trzy kabarety nieprofesjonalne, które maj co do powiedzenia i chc si promowa. W finale, 13 czerwca, podczas caonocnego widowiska kabaretowego, z 9 uczestników zostanie wyoniony zwycizca. Organizatorem Kabaretowych Mistrzostw wiata jest Wysza Szkoa Promocji w Warszawie. Zwyciski kabaret, oprócz nagrody pieninej, moe liczy na profesjonaln kampani reklamow w mediach patronackich imprezy. Zwycizc wybierze publiczno.

Podczas drugiej imprezy w tym cyklu, w poniedziaek 3 marca o godz. 19.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie zaprezentuj si Kabaret Szydera, Kabaret Idea i Kabaret Szarpanina. Bilety w cenie 10 zotych (do nabycia przed wystpem) upowaniaj do gosowania na najlepszy kabaret. W pierwszej edycji imprezy, 4 lutego zwyciy Kabaret Mimika z Lublina

Kabaret Szydera

Modzi, zdolni, jurni kabareciarze z Wabrzycha. Historia Kabaretu Szydera siga 2006 roku, wtedy odbya si premiera pierwszego programu. 100% skadu to faceci, 80% to studenci, 60% to bruneci, 40% jest z polibudy, 20% pisze magisterk. W sumie 300%, jak zawsze ponad norm. Kabaret Szyderca jest zdobywc wielu nagród: ostatnio I miejsce w Opolu na Opolskich Spotkaniach Kabaretowych OSKA i III miejsce na Ogólnopolskim Przegldzie Kabaretowym CHICHOT.

Kabaret Idea

Kabaret IDEA tworzy czterech mczyzn i jedna kobieta (raczej baba). IDEA narodzia si okoo 5 lat temu i istnieje do dzi. Tematyk skeczy stanowi przekrój poprzez rónorodne aspekty otaczajcej rzeczywistoci od polityki, przez sub zdrowia, kontakty damsko-mskie, po rozmowy w toku. Charakterystyczna dla kabaretu jest muzyka grana na ywo na instrumentach. Nagrody i wyrónienia: Grand Prix (2004 i 2006) i nagroda publicznoci Studenckiego Przegldu Kabaretowego "Zielone Rechoty", pierwsze miejsce w Biaostockiej Pustyni Kabaretowej w 2005 i 2006, wyrónienie podczas VI Festiwalu "Zosta gwiazd kabaretu", Pozna 2007, laureat Festiwalu Artystycznego Modziey Akademickiej FAMA winoujcie 2007, Grand Prix na I Augustowskim Maratonie Kabaretowym Augustów 2007.

Kabaret Szarpanina

Kabaret Szarpanina ze Szczecina powsta z fuzji dwóch szczeciskich formacji: Wze oraz Drzazgi, jednak ich sukcesy artyci przypisuj sobie jedynie prywatnie. Kabaret Szarpanina moe poszczyci si udziaem w winoujskim finale FAMY i wystpem oraz prowadzeniem tegorocznego konkursu laureatów tego festiwalu. W grudniu 2007 odbya si premiera programu "Wyspa"

<< powrót do listy