KulturaKabaretowe Mistrzostwa wiata

Do udziau w konkursie niezbdne jest wypenienie zgoszenia dostpnego na www.wsp.pl/zgloszenie oraz zaczenie 15 minutowej rejestracji audiowizualnej wystpu na pycie lub w Internecie.*

Wyonione przez Organizatora Jury dokona wyboru podmiotów wykonawczych do udziau w eliminacjach.

Organizator zorganizuje 5 koncertów eliminacyjnych w Sali Koncertowej Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie (Al. Jerozolimskie 44, XII pitro) w dniach 07.02.2011, 07.03.2011, 04.04.2011, 09.05.2011, 30.05.2011. Organizator zwróci wystpujcym artystom spoza Warszawy koszty podróy (wg taryf PKP). Do udziau w kadym koncercie eliminacyjnym Organizator zaprosi 3 podmioty wykonawcze z listy sporzdzonej przez Jury. Zwycizc kadego koncertu eliminacyjnego wyoni gosowanie publicznoci: kady nabywca biletu bdzie dysponowa jednym gosem. Zwycizca koncertu eliminacyjnego otrzyma nagrod w wysokoci 1.000 z i zaproszenie do udziau w konkursie finaowym. Koncerty bd biletowane w cenie 10 z. Bilety do nabycia przed koncertami. Studenci WSP i tegoroczni maturzyci – wstp wolny.

Wybrany przez Jury podmiot wykonawczy moe wzi udzia tylko w jednym koncercie eliminacyjnym.

Jury moe zaprosi do udziau w konkursie finaowym nie wicej ni 3 podmioty wykonawcze sporód podmiotów, które zostay wybrane do udziau w eliminacjach, a nie zwyciyy w koncercie eliminacyjnym.

Konkurs finaowy odbdzie si 10 czerwca 2011 roku Teatrze IMKA przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie. Kady z podmiotów wykonawczych konkursu finaowego otrzyma wynagrodzenie w wysokoci 1.000 z. Organizator zwróci wystpujcym artystom spoza Warszawy koszty podróy (wg taryf PKP) oraz zapewni im nocleg. Zwycizc konkursu finaowego wyoni gosowanie publicznoci: kady nabywca biletu bdzie dysponowa jednym gosem. Zwycizca konkursu finaowego otrzyma nagrod w wysokoci 7.000 z. Koncert bdzie biletowany w cenie 50 z (organizator przewiduje take bilety ulgowe dla studentów i modziey licealnej). Bilety do nabycia przed koncertami. Studenci WSP i tegoroczni maturzyci – wstp wolny.

Szczegóowe zasady konkursu "Kabaretowe Mistrzostwa wiata" okrela regulamin konkursu.

* Uwaga: Organizator nie zwraca nadesanych materiaów.

pliki do pobrania:


Regulami Kabaretowych Mistrzostw wiata  ( 0.09 Mb )

<< powrót do listy