WSPRekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie rozpocznie si 14 czerwca 2021 roku i trwa bdzie do 15 padziernika lub wczeniejszego wyczerpania miejsc. Na kadej ze specjalnoci oferujemy 20 miejsc. O przyjciu decyduje kolejno dopenienia formalnoci. Kandydaci skadaj wypeniony wniosek wraz z kopi dyplomu potwierdzajcego posiadanie wyszego wyksztacenia. Na tej podstawie uczelnia potwierdza wpynicie wniosku i dokonanie rezerwacji miejsca. Z bezskutecznym upyniciem terminu patnoci rezerwacja miejsca wygasa. Uczelnia prowadzi list zapisów na kolejne semestry studiów podyplomowych.

Wicej o studiach podyplomowych

<< powrót do listy