WSPRekrutacja

Wyższa Szkoła Promocji jest uczelnią dla "Młodych, Zdolnych i Atrakcyjnych". Młodych - przede wszystkim duchem, dynamicznych, zaangażowanych, ambitnych ponad przeciętność. Zdolnych - utalentowanych w pewnej dziedzinie, niekoniecznie związanej ze specjalnością studiów, jednak o określonych zainteresowaniach, które uczelnia ma szanse ukierunkować, pogłębić i pozwolić im się rozwijać. Atrakcyjnych - co nie znaczy wyłącznie fizycznie pociągających, ale także przyciągających szanse rozwoju jako przyszli ludzie sukcesu, pracownicy i obywatele.

Zasady przyjęcia

Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości, którzy na pierwszy rok studiów przyjmowani są na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Promocji podlegają procedurze rekrutacyjnej, która obejmuje test z wiedzy ogólnej (kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, wiedza o świecie współczesnym, wiedza branżowa) oraz rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą zainteresowania i motywację kandydatów. Nie bez wpływu na wynik selekcji pozostaje także umiejętność autoprezentacji. Proces rekrutacji pozwala wyselekcjonować z grona osób, zgłaszających się do WSP tych kandydatów, którzy oprócz predyspozycji osobowościowych, wiedzy i zainteresowań wykazują także silną motywację do podjęcia studiów w oferowanych przez uczelnię specjalnościach. Rozmowa kwalifikacyjna daje także kandydatowi szanse uzyskania odpowiedzi na pytania nurtujące go w związku z wyborem uczelni. Test i rozmowa są bezpłatne. Na ich termin można umawiać się osobiście, telefonicznie lub e-mailem (rekrutacja@wsp.pl), a informację o ich wyniku można uzyskać już następnego dnia. W wyniku poprzedniej rekrutacji studia w uczelni podjęło około 73% kandydatów.

Wymagane dokumenty

W okresie 7 dni od daty rozmowy i testu kandydaci, którzy uzyskali informację o przyjęciu, składają dokumenty w postaci świadectwa maturalnego (oryginał, duplikat lub potwierdzona notarialnie kopia) oraz czterech fotografii i podpisują "umowę o studiach", a na jej podstawie wnoszą opłatę wpisową. Kandydaci uzyskują status studentów w pierwszym dniu roku akademickiego po złożeniu ślubowania.

Terminy

Rekrutacja na pierwszy semestr studiów semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 rozpocznie się 8 lipca 2019 roku i trwać będzie do 21 października lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Więcej o studiach I stopnia

 

<< powrót do listy