WSPAktualnoci

Koordynator wspópracy midzynarodowej WSP Jarosaw Gody zaprasza studentów do skadania wniosku o wyjazd stypendialny Erasmus na semestr zimowy 2012/13. Wyjazd stypendialny dotyczy wycznie studentów, którzy w zbliajcym si semestrze zimowym 2012/13 bd na semestrze III studiów licencjackich (tok dzienny i zaoczny) oraz semestrze I studiów magisterskich (tok dziennych i zaocznych). Wniosek do dnia 10 lipca naley zoy do BOS. W razie dodatkowych pyta prosz o kontakt erasmus@wsp.pl.

 

WNIOSEK WYJAZDOWY NA STYPENDIUM ERASMUS 

pliki do pobrania:


Wniosek Wyjazdowy Na Stypendium Erasmus  ( 0.06 Mb )

<< powrót do listy