WSPAktualności

Rektor Wyższej Szkoły Promocji prof. Adam Grzegorczyk odwiedził dwa uniwersytety na południu Włoch, Uniwersytet Kalabrii w Rende i Uniwersytet w Katanii na Sycylii. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowo-dydatktycznej, a w szczególności zawarcie umów o wymianie studenckiej i wymianie kadry oraz realizacji wspólnej działalności badawczej.
Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kalabrii są prowadzone w języku włoskim, odwiedzający go studenci zagraniczni mają możliwość odbycia krótkiego kursu tego języka, jednak wyjazd do Kalabrii zalecany jest dla studentów, którzy komunikują się po włosku w mowie i piśmie. Kolegów z Kalabrii zainteresował praktyczny profil naszych studiów, którego brakuje włoskiemu modelowi kształcenia. Zauważono, ze dla studenta Uniwersytetu Kalabrii interesującym rozwiązaniem byłoby spędzić semestr w Warszawie i realizować nasze zajęcia specjalizacyjne. Do tego wniosku skłoniły włoskich kolegów prezentacje przygotowane pod nadzorem dyrektorów naszych instytutów projektowania multimedialnego i public relations: Marcina Chrząścika i Krzysztofa Kubiaka. Rektor naszej uczelni i rektor Uniwersytetu Kalabrii podpisali umowę o współpracy w ramach programu Erasmus.
Obecnie włoski system szkolnictwa wyższego ulega reformie i przekształca się w postać nieco bardziej zbliżona do profilu w Wyższej Szkole Promocji. Odchodzi się od struktury wydziałów prowadzących kierunki studiów na rzecz departamentów, w których prowadzone są odpowiednie profile studiów (analogiczne do naszych specjalności). Po reformie każdy z departamentów będzie odpowiedzialny jednocześnie za dydaktykę i działalność naukową (dotychczas w departamentach prowadzono jedynie badania).
Podczas pobytu w Rende rektor spotkał się z kadra profesorska Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Humanistycznego i wygłosił referat pt. "How advertising works?" przedstawiający m.in. wyniki badań przeprowadzonych w naszej uczelni. Treść referatu i przedstawione w nim tezy, a także dotychczasowe ustalenia badawcze wywołały szczere zainteresowanie włoskich kolegów, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w badaniach dotyczących zaangażowania konsumentów, kategorii postawy i jej zmiany oraz modelu FCB. Nasze dotychczasowe wyniki badań zostały uznane za innowacyjne i wzbudziły wiele pytań m.in. na temat wpływu płci konsumenta na jego decyzje zakupowe.
Podczas pobytu na Sycylii rektor przedyskutował z przedstawicielami tamtejszego uniwersytetu sprawy związane z możliwościami wymiany studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Uniwersytet w Katanii ma duże doświadczenie w wymianie studenckiej, studentom zagranicznym zapewnia zajęcia w języku angielskim, oferuje także krótki kurs języka włoskiego. Wprowadzane zmiany odwlekają jednak nasza współpracę z tą uczelnią do 2013 roku. 
 

<< powrót do listy