WSPAktualnoci

Szanowni Pastwo,

Wysza Szkoa Promocji nawizuje wspóprac z Canon Polska! Pierwszym efektem rozmów pomidzy naszymi przedstawicielami jest organizacja wyjazdu na warsztaty operatorskie ze sprztem Canona. Wyjazd odbdzie si w poowie lipca i organizatorzy przewidzieli 25 miejsc dla naszych studentów. Dwudniowe warsztaty odbd si na Mazurach, a prowadzcymi bd eksperci oraz partnerzy strategiczni firmy Canon. Szczegóy co do terminu i miejsca s wanie uzgadniane.
Decyzj Rektora WSP wyjazd przysuguje najbardziej wyróniajcym si studentom wedug decyzji:

  • Rektora WSP prof. Adama Grzegorczyka (wybierze 5 studentów, którzy w ostatnim czasie zasuyli si na rzecz uczelni dziki udziaowi w rónych projektach)
  • Dyrektora Instytutu Reklamy dr Anny Kozowskiej (wybierze 5 studentów najbardziej aktywnych w specjalnoci reklama),
  • Dyrektora Instytutu Public Relations dr Krzysztofa Kubiaka (wybierze 5 studentów najbardziej aktywnych w specjalnoci public relations)
  • Dyrektora Instytutu Projektowania Multimedialnego mgr Marcina Chrzcica (wybierze 5 studentów najbardziej aktywnych w specjalnoci projektowanie multimedialne)

Istotnym czynnikiem decyzji bdzie zainteresowanie fotografi lub dziaalnoci filmow.
Komisja wybierze 20 studentów, którzy bd mieli szanse wzi udzia w prestiowym wyjedzie. Dodatkowe 5 miejsc zostaje zarezerwowane dla pierwszych piciu osób, które zapisz si na studia WSP (licencjackie lub magisterskie) i bd zainteresowane wyjazdem.
Chcesz wzi udzia? Wylij maila z uzasadnieniem, dlaczego to Ty powiniene pojecha na warsztaty na adres canon@wsp.pl do dnia 26 czerwca 2012 roku. Uprzedzamy, e zgodnie z zaleceniami firmy Canon Polska od osób zakwalifikowanych zostanie pobrana opata w wysokoci 100 z jako ubezpieczenie od rezygnacji. Wszelkie koszty pobytu i szkolenia pokrywa Canon Polska. Nadmieniamy, i identyczne komercyjne szkolenia realizowane przez Canon Polska kosztuj okoo 4 tys. z. Zapraszamy! Szczegóy wyjazdu ju wkrótce! 

<< powrót do listy