WSPAktualności

Dr Marek Datko – wykładowca w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, specjalista w dziedzinie sponsoringu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Wykłada sponsoring, marketing, public relations. Ponadto prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu sponsoringu i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i SGH w Warszawie. Prowadził szkolenia m. in. na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, Krajowej Izby Gospodarczej, DGA. Pracował w wielu firmach produkcyjnych i handlowych, ostatnio jako szef marketingu i product manager. Autor książki „Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja” i licznych publikacji z zakresu sponsoringu. Zainteresowania badawcze: sponsoring, public relations, komunikacja marketingowa.

Sponsoring, czyli wspieranie różnych, społecznie akceptowanych sfer życia m. in.: sportu, kultury, nauki i oświaty, lecznictwa, opieki społecznej czy ekologii stwarza przedsiębiorstwu możliwość zaistnienia w świadomości konsumentów jako partner budzący zaufanie do swoich działań i swoich produktów, daje szansę na dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów, którzy mając w świadomości pozytywny wizerunek firmy zasługującej na zaufanie, dokonają zakupu jej produktów, co ma przynieść oczekiwany efekt ekonomiczny.

Celem pracy jest prezentacja możliwości komunikacyjnych i promocyjnych sponsoringu, oraz metod oceny jego skuteczności i efektywności. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na:

  • strategię sponsorowania – ustalenie odpowiednich do budowy zamierzonego wizerunku przedsiębiorstwa: celów, podmiotów sponsorowania i budżetu planowanie, realizacja kontrola i adekwatnych działań,
  • nagłaśnianie faktu bycia sponsorem, promocyjnie ważniejsze od sponsorowania. Sponsorzy często nie biorą pod uwagę faktu, że sponsoring jest tylko pretekstem, rdzeniem wokół którego można budować swoją kampanię promocyjną lub komunikacyjną,
  • analizę skuteczności i efektywności sponsoringu, bez której, z uwagi na wysokość nakładów
  • na działania sponsoringowe i wymogi prawa, trudno o uzasadnienie inwestycji sponsorskich. Ponadto, skoro czynnik ekonomiczny (opłacalność), zaczyna być przewodnim motywem sponsoringu, a ocena celowości kluczowym czynnikiem jakościowym prowadzonych działań w tym obszarze, analiza skuteczności i efektywności sponsoringu wydaje się być niezbędna
  • praktyczne przykłady działań sponsoringowych w różnych dziedzinach życia (sport, kultura, działalność charytatywna i ekologiczna) z uwzględnieniem poszczególnych etapów działań wynikających ze strategii sponsorowania, a także zastosowanie sponsoringu w nowym obszarze komunikacji, jakim jest Internet.  
<< powrót do listy