WSPAktualnoci

Biuro Wspópracy Midzynarodowej WSP serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie programu Erasmus dla studentów zamierzajcych uczestniczy w programie wymiany studentów, które odbdzie si w dniu 3 kwietnia 2012 r. o godzinie 17:00 w Auli na 8 pitrze. Na spotkaniu zostanie ogoszone rozstrzygnicie konkursu na logotyp BWM WSP.

<< powrót do listy