WSPAktualnoci

Z dniem 7 grudnia 2011 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoa prof. Adama Grzegorczyka, rektora Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie na arbitra Komisji Prawa Autorskiego. Do zada Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego naley m.in. rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmian zatwierdzonych tabel wynagrodze za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, rozstrzyganie sporów dotyczcych stosowania tych tabel i wskazywanie organizacji waciwych do zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi.

<< powrót do listy