WSPAktualności

Z dniem 7 grudnia 2011 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał prof. Adama Grzegorczyka, rektora Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie na arbitra Komisji Prawa Autorskiego. Do zadań Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy m.in. rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tych tabel i wskazywanie organizacji właściwych do zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

<< powrót do listy