WSPAktualnoci

19 stycznia b.r. studenci instytutu PR wraz z Arturem Stefaniakiem wybrali si na edukacyjn wycieczk do Agory. Bya to niespotykana okazja do poznania warunków i standardów pracy dziennikarzy Gazety Wyborczej. Studenci zobaczyli synn „cian paczu”. Zwiedzili redakcje równie innych mediów prasowych, radiowych i internetowych. „Z pierwszej rki” uzyskali informacje na temat moliwoci odbycia praktyk i stay. Wielkie podzikowania dla Pana Marcina Osojcy, który umoliwi nam wizytacj i w interesujcy sposób  zaprezentowa miejsce swojej pracy.

Nastpnym razem wybieramy si do telewizji! Ju dzi serdecznie zapraszam
Dyr. Instytutu PR
Krzysztof Kubiak

<< powrót do listy