WSPAktualnoci

Rekrutacja na studia w Wyszej Szkole Promocji organizowana jest dwa razy w roku. Od 30 stycznia rozpoczyna si nabór na pierwszy semestr studiów niestacjonarnych I stopnia (zaocznych licencjackich). W tym naborze uczelnia oferuje ksztacenie w specjalnoci Reklama. Rekrutacja potrwa do 31 marca 2012 roku lub wczeniejszego wyczerpania miejsc. Zapraszamy!

<< powrót do listy