WSPAktualnoci

                         Spotkanie ogranizacyjne, które odbyo si  29 listopada przycigno du grup studentów, a sam pomys stworzenia Koa Reklamowego wzbudzi ogromne zainteresowanie.

                          Co tydzie w poniedziaek bd si odbywa spotkania warsztatowe. Na kade takie spotkanie student bdzie mia za zadanie przynie ok. 20 reklam, z czego uczestnicy koa wybior kilka, które danego dnia bd omawiane. Mile widziana jest kada ilo reklam (telewizyjnych, radiowych, prasowych, zewntrznych, ambientowych), wic osoby, które ju co maj na oku, proszone s o wysyanie ich na adres e-mail:  kn.reklama@gmail.com.

W ramach koa zostan utworzone 3 grupy zadaniowe:

  • grupa zajmujca si histori reklamy, która stworzy archiwum reklam dostpne dla wszystkich studentów WSP
  • grupa koncepcyjna, tworzca pomysy na realizacj reklam w oparciu o briefy
  • grupa produkcyjna, która na podstawie udostpnionych materiaów bdzie moga stworzy reklamy w oparciu o model FCB.

 Wane:  Grupy pracuj niezalenie od spotka warsztatowych. Na spotkaniach moliwa jest konsultacja postpów pracy. Kady moe uczestniczy w dowolnej iloci grup.

                    Po wicej informacji zapraszamy na oficjalna stron internetow, na której na bieco bda przekazywane informacje na temat organizacji i dziaalnoci warsztatów reklamowych:
www.facebook.com/#!/pages/Naukowe-Ko%C5%82o-Reklamowe-WSP/246228942108108

<< powrót do listy