WSPAktualności

W związku z wejściem w życie (od 1 października 2011 roku) nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Wyższa Szkoła Promocji opracowała szereg zmian dotyczących prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich). Zmiany te dotyczą zarówno obecnych, jak i przyszłych studentów tych studiów.

Od nowego roku akademickiego modyfikujemy program studiów. Ograniczamy w nim do minimum przedmioty o profilu ilościowym. Wprowadzamy nowe przedmioty dotyczące bezpośrednio prowadzonych specjalności kształcenia. Przedmioty teoretyczne będą realizowane wyłącznie na pierwszym roku studiów, drugi rok będzie poświęcony już tylko na lektorat, zajęcia specjalizacyjne i kontynuację pisania pracy magisterskiej. Prace magisterskie będą realizowane w ramach seminariów w niewielkich (do 6 osób) grup studenckich, a tematy badań tych zespołów będą wyznaczane na podstawie zainteresowań studentów.

Od 1 października rozszerzamy ofertę specjalności realizowanych na studiach II stopnia. Dotychczas proponowaliśmy studia w zakresie reklamy, public relations oraz zarządzania zasobami ludzkimi, teraz wprowadzamy także marketing polityczny i społeczny.

Od nowego roku akademickiego kierowanie poszczególnymi specjalnościami powierzamy młodym, doświadczonym w danej dziedzinie naukowcom: funkcję Dyrektora Instytutu Reklamy obejmuje dr Anna Kozłowska (autorka kilku publikacji książkowych na temat reklamy, specjalista w zakresie perswazji reklamowej, import z SGH), funkcję Dyrektora Instytutu Public Relations powierzamy dr. Krzysztofowi Kubiakowi (socjolog, adiunkt WSP, badacz mediów i PR-u), a zadania związane z organizacją specjalności Marketing polityczny i społeczny powierzamy dr. Tomaszowi Olczykowi (politolog, autor i współautor kilku monografii z zakresu politologii i marketingu politycznego). Nowi dyrektorzy instytutów pozyskali już do współpracy wielu nowych specjalistów ze środowiska biznesu (agencji reklamowych, PR-owych itd.) do prowadzenia zajęć specjalizacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że studia magisterskie w Wyższej Szkole Promocji mogą podjąć osoby, które uzyskały uprzednio dyplom studiów I stopnia na dowolnym kierunku. Na listę wolnych słuchaczy tych studiów mogą wpisać się osoby, które taki dyplom uzyskają przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej pierwszego semestru studiów magisterskich (luty 2012), a wolni słuchacze przygotowujący prace licencjackie w WSP mogą liczyć na bardzo znaczący rabat (50% opłaty semestralnej).

 

 

1/w

1/c

2/w

2/c

3/w

3/c

4/w

4/c

Metodologia badań

30

 

 

 

 

 

 

 

Marketing

30

30

 

 

 

 

 

 

Prawoznawstwo

30

30

 

 

 

 

 

 

Lektorat

 

30

 

30

 

30

 

30

Ekonomia

30

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja społeczna

30

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka

 

 

30

 

 

 

 

 

Zarządzanie

 

 

30

30

 

 

 

 

Seminarium mgr

 

 

 

30

 

30

 

30

Teoria reklamy

 

 

30

 

 

 

 

 

Public relations

 

 

30

 

 

 

 

 

Marketing polityczny

 

 

30

 

 

 

 

 

Zajęcia specjalizacyjne

 

 

 

 

 

150

 

150

 

<< powrót do listy