WSPAktualnoci

 

W 2007 roku Platforma Obywatelska bya nadziej wikszoci Polaków. Chcemy odpowiedzie na pytanie, czym jest w 2011 roku, jakie s jej problemy, co si z ni stanie i jakie to bdzie miao skutki dla Polski. Analogiczna ksika na temat Prawa i Sprawiedliwoci czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie miaaby sensu i nie chodzi tu o spodziewany wynik wyborczy, ale fenomen najpopularniejszego ugrupowania w Polsce po przeomie 1989 roku. Nasza ksika skupia si na prezentacji faktów, które czsto s dla PO druzgocce. Jeden z recenzentów, zwolennik Platformy, stwierdzi, e ksika jest dla partii krytyczna w proporcji 70:30. Inny recenzent uzna, e zblia si do obiektywizmu. Czy jest obiektywna? T ocen pozostawiamy kademu z czytelników z osobna.

Gdzie PO ma program?

Czy Tusk wielkim poet by?

Komu z PO po drodze?

Kto rzdzi w partii?

Gdzie znale prac?

O czym tenorzy piewaj cienko?

Czy kibole dopadn Tuska?

Szanse i zagroenia?

Klub Bada nad Propagand jest nieformalnym stowarzyszeniem osób zajmujcych si analiz politologiczn zachodzcych wspóczenie w Polsce zjawisk. Jest jednoczenie klasycznym, definicyjnym wrcz think-tankiem, niezalenym od rodowisk politycznych i nie reprezentujcym jakiejkolwiek linii programowej.

 

<< powrót do listy