WSPAktualnoci

Ju 13 wrzenia 2011 roku w siedzibie Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie odbd si „PRowe KONFRONTACJE” - branowe wydarzenie jesieni. Konferencja powicona bdzie zaprezentowaniu wyników najnowszych bada nad spoeczn recepcj polskiego public relations.

 

Jak pokazuj badania, public relations jest dla wikszoci Polaków pojciem nadal obcym. Pomimo deklaracji znajomoci pojcia na poziomie 65%, wiedza faktyczna jest nisza o blisko 20% !  

 

Nie lepiej jest w przypadku innych aktywnoci PR-owych lub z PR-em powizanych. Na przykad popularne w ostatnich latach haso Spoecznej Odpowiedzialnoci Biznesu znane jest deklaratywnie tylko 39% respondentów; haso lobbing wywouje skojarzenia korupcyjne, ale respondenci wskazuj na potrzeb lobbingowej dziaalnoci; sponsoring to nic innego jak dziaanie reklamowe, ale blisko 40% respondentów lepiej postrzegaoby firm, wiedzc e ta prowadzi dziaania sponsoringowe. Istnienie potrzeby stworzenia systemu regulacji formalnych odpowiedzialnych za okrelenie kar, które  groziyby za nieprzestrzeganie zasad etycznych w dziaalnoci public relations wyraa ponad 70% badanych - a to tylko czstka naszych ustale[…]

 

Kogo zainteresuje konferencja?

- przedstawicieli agencji public relations

- dziennikarzy zainteresowanych tematyk PR

- marketerów, którym bliskie s dziaania PRowe (sponsoringowe, CSRowe, lobbingowe)

 

Bdzie nam bardzo mio goci Pastwa na naszej konferencji.  Zapewniamy porcj wartociowej wiedzy, podanej w atrakcyjnej, dynamicznej i skondensowanej formie.

<< powrót do listy