WSPAktualności

Do Biura Rady Reklamy wpłynęły dwie skargi konsumenckie na reklamę Wyższej Szkoły Promocji. Opis skargi 1: reklama sugeruje, że na uczelni mogą studiować wyłącznie młodzi, zdolni, atrakcyjni. Opis skargi 2: na reklamie widnieje sugestia, że uczelnia przyjmuje wyłącznie młodych zdolnych i atrakcyjnych, czyli dyskryminuje wiele grup, jak inwalidzi, nie atrakcyjni, nie młodzi itp.

W imieniu Wyższej Szkoły Promocji wyjaśniamy, że uczelnia nie dyskryminuje kandydatów ze względu na kryterium niepełnosprawności (wśród studentów WSP są osoby niepełnosprawne), wiek (wśród studentów WSP są osoby w bardzo różnym wieku), atrakcyjność, rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Kryteriami selekcji kandydatów na studia są wyniki egzaminów maturalnych (osoby o odpowiednio wysokich wynikach uzyskują preferencję w postaci zwolnienia z opłaty za studia), zainteresowania,  motywacja i umiejętność autoprezentacji. Wyjaśniamy, że hasło reklamowe „Młodzi Zdolni Atrakcyjni” jest stosowane przez Wyższą Szkołę Promocji od 2003 roku, a jego uzasadnienie wynika ze specyfiki kształconych specjalności (reklama, public relations, projektowanie multimedialne, marketing rozrywki oraz marketing polityczny i społeczny) oraz rzeczywistych predyspozycji, talentów i kwalifikacji studentów i absolwentów uczelni, wyróżniających Wyższą Szkołę Promocji od innych szkół wyższych. Wyjaśniamy także, iż w treści skarżonej reklamy nie znajdują się informacje dyskryminujące, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

<< powrót do listy