WSPAktualnoci

Nadchodzce wydarzenie bdzie ostatnim pófinaowym koncertem w tym cyklu. W poniedziaek 30maja o godzinie 19:00 zmierza si kolejne formacje kabaretowe. Po poprzednim koncercie eliminacyjnym (w którym wziy udzia dwa kabarety, publiczno podzielia si po poowie, a jury zdecydowao nie zaprasza do finau adnego w uczestników) wyjtkowo w tym spotkaniu wezm udzia a 4 kabarety. Wystpi:

Kabaret Wyjcie Ewakuacyjne
S kabaretem pochodzcym z Opalenicy, który, cho swoj nazw zaczerpn z przypadku, to jednak jest jej wierny w kadej chwili. Uwielbiaj ewakuowa si z rzeczywistoci do wiata absurdu, miechu, bajek, wymylonych historii, gdzie wszystko jest moliwe.

Kabaret Czonek Polski
Pochodz z Warszawy. Sam kabaret formowa si midzy padziernikiem a grudniem 2009 roku. Proces ten by o tyle ciekawy, e wiele osób wyraao ch tworzenia kabaretu, ale niestety – brakowao im wytrwaoci, by zosta zasadniczym czonkiem kabaretu.

Kabaret Z Konopi

Kabaret z Konopi zaoy: Krzysztof „Krycho” Kubalski. Przez 4 lata istnienia przez skad przewino si wiele osób, jednak skad podstawowy pozostaje bez zmian. Kabaret bra udzia w wikszoci przegldów i festiwali kabaretowych w Polsce. Owocem tych wyjazdów s laury, nagrody i rónego rodzaju wyrónienia. Szczególne miejsce zajmuj u nas nagrody publicznoci, których kabaret ma najwicej. Czwarty ju program kabaretu nosi tytu: „Eksperyment: Kabaret” i zosta przyjty owacjami na stojco przez torusk publiczno.

Kabaret Czwarta Fala
Pochodz z Kielc. Równie mody, jak i dowiadczony kabaret, którego twórczo opiera si na odnajdywaniu odrealnionych i niedorzecznych aspektów, pozornie zwyczajnych sytuacji. Bardzo specyficzny styl poczucia prezentowanego humoru ma swoje odzwierciedlenie w tematyce poszczególnych skeczy. Jednake kady z nich jest tak rozbudowany tekstowo i wizualnie, i wszyscy widzowie, niezalenie od wieku, znajduj co, co przyciga ich uwag. wiadcz o tym zdobyte nagrody publicznoci oraz liczne zaproszenia na wystpy w caej Polsce.

Zapraszamy 30 maja (poniedziaek) o godzinie 19.00 do Sali Koncertowej na XII pitrze wieowca przy Rotundzie (Jerozolimskie 44).

<< powrót do listy