WSPAktualnoci

Podczas czwartego wieczoru eliminacyjnego Kabaretowych Mistrzostw wiata (9 maja) nastpio kilka niespodziewanych zdarze. Warszawski Kabaret 6-pak w ostatniej chwili wycofa si ze wspózawodnictwa, uzasadniajc swoj absencj wzgldami osobistymi. W gosowaniu po wystpach kabaretów Dabz i Bazooka, nie wystpujcy Kabaret 6-pak uzyska 6 gosów, a oba wystpujce kabarety równo po 37 gosów. Zgodnie z regulaminem KMS, kabarety Dabz i Bazooka podzieliy si po równo nagrod.

<< powrót do listy