WSPAktualnoci

Poczwszy od padziernika 2011 roku Wysza Szkoa Promocji tworzy now specjalno: marketing rozrywki. Celem studiów licencjackich w tej specjalnoci bdzie wyspecjalizowane ksztacenie menaderów rozrywki, osób prowadzcych karier i interesy artystów, organizujcych wystpy estradowe, produkujcych nagrania. Oferta studiów jest adresowana do modych osób, majcych predyspozycje i zainteresowania zwizane z bran rozrywkow. Studia s odpowiednie take dla samych artystów, którzy w ten sposób chc uzyska kontrol nad rozwojem swojej kariery, zwikszy jej dynamik i osign zawodowstwo, muzyków, wokalistów, tancerzy, estradowców. Wicej w informatorze

<< powrót do listy