WSPAktualności

Event Managers Club oraz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie zapraszają do udziału w konkursie "Event z pasją "!
Konkurs jest skierowany do osób pracujących przy organizacji eventów oraz do tych, którzy planują rozpoczęcie kariery w branży eventowej .
REGULAMIN
Zadanie:
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu na temat :
Praca w branży eventowej to dla mnie . ..
Tekt powinien mieć maksymalnie 2500 znaków bez spacji.
Do każdego tektu powinny być dołączone dane uczestnika tj. imię , nazwisko, telefon komórkowy oraz adres e-mail
W konkursie oceniane będzie ciekawe i kreatywne podejście do tematu.
Prace oceni jury złożone z przedstawicieli Event Managers Club oraz Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.
Terminy :
Prace należy przesłać w formie elektronicznej do 20 stycznia 2011 r., na adres :info@emc-org.pl
Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 stycznia. Zwycięzca będzie poinformowany o wygranej drogą e-mailową i telefoniczną. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona również na blogu Event Managers Club oraz stronie emc-org.pl oraz stronie wsp.pl
Nagroda:
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna w postaci bezpłatnego miejsca na półrocznych studiach podyplomowych „ Oranizacja wydarzeń i sponsoringu” realizowana przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie.
Organizator:
Organizatorem konkursu „ Event z pasją” jest Event Managers Club oraz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie ( wsp.pl). Kordynator konkursu: Monika Krusiewicz, e-mail:info@emc-org.pl, tel: 0692 44 86 87, emc-org.pl,

Więcej informacji !!!
 

<< powrót do listy