WSPAktualnoci

Event Managers Club oraz Wysza Szkoa Promocji w Warszawie zapraszaj do udziau w konkursie "Event z pasj "!
Konkurs jest skierowany do osób pracujcych przy organizacji eventów oraz do tych, którzy planuj rozpoczcie kariery w brany eventowej .
REGULAMIN
Zadanie:
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie tekstu na temat :
Praca w brany eventowej to dla mnie . ..
Tekt powinien mie maksymalnie 2500 znaków bez spacji.
Do kadego tektu powinny by doczone dane uczestnika tj. imi , nazwisko, telefon komórkowy oraz adres e-mail
W konkursie oceniane bdzie ciekawe i kreatywne podejcie do tematu.
Prace oceni jury zoone z przedstawicieli Event Managers Club oraz Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie.
Terminy :
Prace naley przesa w formie elektronicznej do 20 stycznia 2011 r., na adres :info@emc-org.pl
Rozstrzygnicie konkursu:
Rozstrzygnicie konkursu nastpi 27 stycznia. Zwycizca bdzie poinformowany o wygranej drog e-mailow i telefoniczn. Informacja o wynikach konkursu bdzie zamieszczona równie na blogu Event Managers Club oraz stronie emc-org.pl oraz stronie wsp.pl
Nagroda:
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda gówna w postaci bezpatnego miejsca na pórocznych studiach podyplomowych „ Oranizacja wydarze i sponsoringu” realizowana przez Wysz Szko Promocji w Warszawie.
Organizator:
Organizatorem konkursu „ Event z pasj” jest Event Managers Club oraz Wysza Szkoa Promocji w Warszawie ( wsp.pl). Kordynator konkursu: Monika Krusiewicz, e-mail:info@emc-org.pl, tel: 0692 44 86 87, emc-org.pl,

Wicej informacji !!!
 

<< powrót do listy