WSPAktualnoci

9 grudnia Pastwowa Komisja Akredytacyjna przyznaa Wyszej Szkole Promocji pozytywn ocen jakoci ksztacenia na kierunki „zarzdzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia. Wczeniej PKA przyznaa naszej uczelni ocen pozytywn dla studiów pierwszego stopnia. Nastpna ocena jakoci ksztacenia przez PKA nastpi w roku akademickim 2015/1016.

<< powrót do listy