WSPAktualnoci

Szanowni Pastwo, w bibliotece WSP dostpny jest dugo oczekiwany podrcznik pt. Zarzdzanie, który stanowi kompendium wiedzy  z tej dziedziny. Podrcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów I i II stopnia studiów kierunku "zarzdzanie". Ze wzgldu m.in. na struktur i ukad treci jest take doskonaym materiaem do wykorzystania przez kadr akademick podczas realizacji wybranych zaj dydaktycznych. Podrcznik mona naby w bibliotece WSP. Dla studentów WSP w cenie promocyjnej 35 z (cena rynkowa 45 z).


<< powrót do listy