WSPAktualnoci

 

Wysza Szkoa Promocji w Warszawie mam zaszczyt  zaprosi Pastwa do udziau w konferencji naukowej pt. Marketing Polityczny. Sonda I Manipulacja która odbdzie si 27 wrzenia 2010 roku w godz.10.30-15.30 , w siedzibie WSP.

Sesja  I
Manipulacja w marketingu politycznym

  • "Sia „przykrywki”. O dyskursywnej mocy zarzdzania przestrzeni internetow" - Filip Gobiewski Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu
  •  "Storytelling. Mit jako maska rzeczywistoci w grze wyborczej" - dr Jacek Wasilewski Uniwersytet Warszawski
  •  "Ramowanie jako teoria i praktyka manipulacji politycznej" - dr Tomasz Olczyk Uniwersytet Warszawski
  • "Obce autorytety w grze wyborczej" - dr Krzysztof Szlubowski Wysza Szkoa Promocji
  • "Polityczny trendsetteryzm" - dr Krzysztof Kubiak Wysza Szkoa Promocji
  • "Manipulacja jzykiem w debacie politycznej" - dr Monika Kostaszuk-Romanowska Wysza Szkoa Promocji

Sesja II
Sondae w marketingu politycznym

  • "Podstawowe problemy sonday politycznych. Wprowadzenie" - prof. Adam Grzegorczyk (rektor Wyszej Szkoy Promocji w Warszawie)
  • "Dobre praktyki w badaniach wyborczych i przedwyborczych. Wskazówki dla instytutów badawczych, mediów i czytelników" - Andrzej Olszewski, prezes zarzadu TNS OBOP
  • "Przedwyborcze sondae telefoniczne fakty i mity" - Kuba Antoszewski Instytut Bada Opinii i Rynku Millward Brown SMG/KRC
  • "Sondae jako instrument wpywu na opini publiczn w kampanii wyborczej" - dr Tomasz Godlewski Uniwersytet Warszawski

 

 

<< powrót do listy