WSPAktualnoci

 

Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie otwiera nabór do Liceum Ogólnoksztaccego „Multimedia”, którego szczególnym zadaniem wobec ucznia jest dostarczenie narzdzi pozwalajcych okreli jego uzdolnienia i umiejtnoci, oraz stymulowanie ich rozwoju. Wobec koniecznoci specjalizacji zawodowej, jakiej obecna modzie bdzie musiaa sprosta w dorosym yciu, priorytetem jawi si maksymalnie wczesne zdefiniowanie i oszacowanie potencjau intelektualnego, osobowociowego oraz kreatywnego modego czowieka.

Liceum Ogólnoksztacce „Multimedia” stawia sobie za cel ksztacenie kreatywnej modziey, której potencja nie mieci si w standardowych ramach edukacji publicznej. Przyjta strategia metodyczna kadzie nacisk na indywidualn prac z kadym z uczniów oraz wspóprac z grupami uczniów, jako organizmami spoecznymi.

Zajcia prowadzone bd w centralnym punkcie stolicy – Paacu Kultury i Nauki, obiekcie gwarantujcym dogodne warunki do nauki i ochron. Lokalizacja w samym sercu miasta, blisko muzeów, galerii, kin i sal teatralnych umoliwia sprawne przeprowadzanie wielu ciekawych zaj poza murami szkoy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami na 17 pitrze Paacu Kultury i Nauki w Warszawie, lub telefonicznie +22 656 65 01

<< powrót do listy