WSPAktualnoci

6 padziernika 2016r. Pastwowa Komisja Akredytacyjna przyznaa Wyszej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu pozytywn ocen jakoci ksztacenia na kierunki „zarzdzanie” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nastpna ocena jakoci ksztacenia przez PKA nastpi w roku akademickim 2022/2023.

<< powrót do listy