WSPAktualności

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu serdeczne zapraszają do udziału w konferencji naukowo-praktycznej pt. „Branding w marketingu i sprzedaży. 20 lat doświadczeń rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniu 22 września 2016 w powiązaniu z Galą Ambasadorów Kongresów Polskich w nowo otwartym postindustrialnym obiekcie - centrum konferencyjno-eventowym EC1 (Elektrociepłownia Łódź). Celem konferencji jest dostarczenie praktycznych zaleceń odnośnie rozwijania produktów turystycznych miast i regionów oraz usług konferencyjno-kongresowych zgodnie z koncepcją produktu markowego i najnowszymi doświadczeniami w tym zakresie w różnych krajach.
Konferencja nawiązuje do 20. rocznicy zainicjowania wdrażania koncepcji produktów markowych w turystyce w Polsce w oparciu o „Strategię Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” wypracowanej w roku 1996. Dokument ten i związane z nim działania wynikały z Programu Unii Europejskiej Phare TOURIN. Warto przypomnieć, że międzynarodowi eksperci zarekomendowali w okresie przed akcesją Polski do UE (lata 1995-1997) rozwój gospodarki turystycznej w Polsce m.in. właśnie w dziedzinie turystyki biznesowej. Turystyka biznesowa została wskazana (obok turystyki miejsko-kulturowej, wiejskiej, aktywniej i tranzytowej) jako specjalność dająca przedsiębiorcom, regionom i krajowi szanse na sukces ekonomiczny. W „Strategii” zarekomendowano też nadawanie produktom turystycznym charakteru markowego, wzorując się na dobrych doświadczeniach brandingu w różnych dziedzinach gospodarki rynkowej. Obecnie po 20. latach dysponujemy bogatym zasobem doświadczeń w zakresie rozwijania marek, ale wnioski w tym zakresie nie zostały dotąd zebrane. Wskazać można interesujące obszary do zbadania oraz przedstawienia praktykom gospodarczym do szerszego wdrażania. Planowany jest panel ekspertów i praktyków dla konfrontacji opinii „Czy branding w turystyce się sprawdza?” a także ekspozycja obiektów i usług konferencyjnych. Wieczorem po zakończeniu konferencji odbędzie się doroczna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich.
Abstrakty wystąpień będą oceniane przez Radę Naukową pod przewodnictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.  Wystąpienia i wnioski z konferencji zostaną zebrane i opublikowane w postaci monografii.
Zaproszenie do konferencji kierowane jest zarówno do ekspertów brandingu z kraju i zagranicy, jak i przedstawicieli firm turystycznych realizujących politykę budowania marki (brand managers) oraz do samorządowców, w szczególności odpowiadających za wizerunek miast i regionów. Ponadto uczestnikami będą Ambasadorowie Kongresów zarówno z Polski jak i z zagranicy.
Konferencja realizowana będzie we współpracy z władzami Łodzi oraz Województwa Łódzkiego. Miasto Łódź podjęło się roli współgospodarza, a Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego objęła konferencję honorowym patronatem.  

Program konferencji:

 1. Rejestracja 13.00–14.00;
 2. Godz. 14.00–14.10 Wprowadzenie, Anna Jędrocha prezes SKKP
 3. Godz. 14.10–15.10 Referaty naukowe
 4. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk (Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa),
 5. dr Katarzyna Liczmańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 6. Godz. 15.10–15.30 Kraków w świetle badań nad marką miasta – przedstawiciel UM Kraków
 7. Godz. 15-30–15.50 Przerwa kawowa
 8. Godz. 15.50-16.10  Wyzwania dla Programu Ambasadorów Kongresów Polskich– prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
 9. Godz. 16.10–16.55 Prezentacje doświadczeń wiodących przedsiębiorstw przemysłu spotkań – 3 case studies
 10. Godz. 16.55–17.45 Panel dyskusyjny „Czy branding w turystyce biznesowej się sprawdza?”.
  Moderator dr hab. Piotr Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). - ostatecznie potwierdził
  Zaproszeni: Dawid Lasek podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, dr Wojciech Fedyk prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, reprezentanci miast Łodzi i Krakowa, Anna Jędrocha prezes SSKKP
 11. Godz. 17.45- 18.00  Podsumowanie, prof. dr hab. Adam Grzegorczyk.

Strona konferencji: http://brand2016.syskonf.pl/

 

<< powrót do listy