WSPAktualnoci

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu serdeczne zapraszaj do udziau w konferencji naukowo-praktycznej pt. „Branding w marketingu i sprzeday. 20 lat dowiadcze rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce”. Konferencja odbdzie si w odzi w dniu 22 wrzenia 2016 w powizaniu z Gal Ambasadorów Kongresów Polskich w nowo otwartym postindustrialnym obiekcie - centrum konferencyjno-eventowym EC1 (Elektrociepownia ód). Celem konferencji jest dostarczenie praktycznych zalece odnonie rozwijania produktów turystycznych miast i regionów oraz usug konferencyjno-kongresowych zgodnie z koncepcj produktu markowego i najnowszymi dowiadczeniami w tym zakresie w rónych krajach.
Konferencja nawizuje do 20. rocznicy zainicjowania wdraania koncepcji produktów markowych w turystyce w Polsce w oparciu o „Strategi Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” wypracowanej w roku 1996. Dokument ten i zwizane z nim dziaania wynikay z Programu Unii Europejskiej Phare TOURIN. Warto przypomnie, e midzynarodowi eksperci zarekomendowali w okresie przed akcesj Polski do UE (lata 1995-1997) rozwój gospodarki turystycznej w Polsce m.in. wanie w dziedzinie turystyki biznesowej. Turystyka biznesowa zostaa wskazana (obok turystyki miejsko-kulturowej, wiejskiej, aktywniej i tranzytowej) jako specjalno dajca przedsibiorcom, regionom i krajowi szanse na sukces ekonomiczny. W „Strategii” zarekomendowano te nadawanie produktom turystycznym charakteru markowego, wzorujc si na dobrych dowiadczeniach brandingu w rónych dziedzinach gospodarki rynkowej. Obecnie po 20. latach dysponujemy bogatym zasobem dowiadcze w zakresie rozwijania marek, ale wnioski w tym zakresie nie zostay dotd zebrane. Wskaza mona interesujce obszary do zbadania oraz przedstawienia praktykom gospodarczym do szerszego wdraania. Planowany jest panel ekspertów i praktyków dla konfrontacji opinii „Czy branding w turystyce si sprawdza?” a take ekspozycja obiektów i usug konferencyjnych. Wieczorem po zakoczeniu konferencji odbdzie si doroczna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich.
Abstrakty wystpie bd oceniane przez Rad Naukow pod przewodnictwem prof. dr hab. Adama Grzegorczyka.  Wystpienia i wnioski z konferencji zostan zebrane i opublikowane w postaci monografii.
Zaproszenie do konferencji kierowane jest zarówno do ekspertów brandingu z kraju i zagranicy, jak i przedstawicieli firm turystycznych realizujcych polityk budowania marki (brand managers) oraz do samorzdowców, w szczególnoci odpowiadajcych za wizerunek miast i regionów. Ponadto uczestnikami bd Ambasadorowie Kongresów zarówno z Polski jak i z zagranicy.
Konferencja realizowana bdzie we wspópracy z wadzami odzi oraz Województwa ódzkiego. Miasto ód podjo si roli wspógospodarza, a Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa ódzkiego obja konferencj honorowym patronatem.  

Program konferencji:

 1. Rejestracja 13.00–14.00;
 2. Godz. 14.00–14.10 Wprowadzenie, Anna Jdrocha prezes SKKP
 3. Godz. 14.10–15.10 Referaty naukowe
 4. prof. dr hab. Adam Grzegorczyk (Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa),
 5. dr Katarzyna Liczmaska (Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu)
 6. Godz. 15.10–15.30 Kraków w wietle bada nad mark miasta – przedstawiciel UM Kraków
 7. Godz. 15-30–15.50 Przerwa kawowa
 8. Godz. 15.50-16.10  Wyzwania dla Programu Ambasadorów Kongresów Polskich– prof. dr hab. in. Marek Paweczyk
 9. Godz. 16.10–16.55 Prezentacje dowiadcze wiodcych przedsibiorstw przemysu spotka – 3 case studies
 10. Godz. 16.55–17.45 Panel dyskusyjny „Czy branding w turystyce biznesowej si sprawdza?”.
  Moderator dr hab. Piotr Zmylony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). - ostatecznie potwierdzi
  Zaproszeni: Dawid Lasek podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, dr Wojciech Fedyk prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, reprezentanci miast odzi i Krakowa, Anna Jdrocha prezes SSKKP
 11. Godz. 17.45- 18.00  Podsumowanie, prof. dr hab. Adam Grzegorczyk.

Strona konferencji: http://brand2016.syskonf.pl/

 

<< powrót do listy