WSPAktualności

Rekrutacja na studia na kierunku „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie rozpocznie się 20 czerwca 2016 roku. Uczelnia otwiera rekrutację na bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) I stopnia (licencjackie) oraz odpłatne studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Studenci studiów I stopnia będą mogli wybrać specjalność: reklama, projektowanie multimedialne lub marketing rozrywki, natomiast studentom studiów II stopnia oferujemy dodatkowo specjalności: public relations oraz e-marketing & social media. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziecie na http://wsp.pl/index.php/pl,2,67,94,1,rekrutacja_na_studia_i_stoepnia_

<< powrót do listy