WSPAktualności

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Branding w marketingu i sprzedaży. 20 lat doświadczeń rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce”, która odbędzie się w Łodzi w dniu 22 września 2016 roku w powiązaniu z Galą Ambasadorów Kongresów Polskich w nowo otwartym post-industrialnym obiekcie – centrum konferencyjno-eventowym EC1 (Elektrociepłownia Łódź). Celem konferencji jest zebranie i usystematyzowanie dostępnej wiedzy naukowej i praktycznej dotyczącej kreowania i promowania produktów markowych w branży turystyki biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania produktów turystycznych miast i regionów oraz usług konferencyjno-kongresowych zgodnie z koncepcją produktu markowego i najnowszymi doświadczeniami w tym zakresie w różnych krajach.

Konferencja nawiązuje do 20. rocznicy zainicjowania wdrażania koncepcji produktów markowych w turystyce w Polsce w oparciu o „Strategię Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego” wypracowanej w 1996 roku, wynikającej z Programu Unii Europejskiej Phare TOURIN. W strategii tej turystyka biznesowa została wskazana (obok turystyki miejsko0kulturowej, wiejskiej, aktywnej i tranzytowej) jako specjalność dająca przedsiębiorcom, regionom i krajowi szanse na sukces ekonomiczny. W dokumencie zarekomendowano także nadawanie produktom turystycznym charakteru markowego, wzorując się na dobrych doświadczeniach brandingu w różnych dziedzinach gospodarki rynkowej. Obecnie po 20 latach dysponujemy bogatym zasobem doświadczeń w zakresie rozwijania marek, ale wnioski w tym zakresie nie zostały dotychczas zebrane.

Uczestnikami konferencji będą zarówno eksperci w zakresie tematyki brandingu z kraju i zagranicy, jak i przedstawiciele jednostek samorządowych odpowiadający za kreowanie wizerunku miast i regionów oraz firm turystycznych realizujących politykę budowania marki. Ponadto uczestnikami Konferencji będą Ambasadorowie Kongresów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Konferencja jest realizowana przez Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie orazStowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” we współpracy z władzami Łodzi i Województwa Łódzkiego. Miasto Łódź podjęło się roli współgospodarza, a swój wkład w Konferencję zadeklarowała także Warszawska Organizacja Turystyczna i działające w jej strukturze Warsaw Convention Bureau. Koordynację nad programem Konferencji sprawuje Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. nadzw. dr hab. Adama Grzegorczyka.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów lub publikacją tekstów naukowych prosimy o zgłaszanie tematów i tytułów opracowań pod adresem: konferencje@wsp.pl

<< powrót do listy