WSPAktualnoci

Zapraszamy do udziau w Midzynarodowej Konferencji pt. „Wspóczesne trendy w zarzdzaniu reklam” (”Contemporaty Trends in Advertising Management”), która odbdzie si w Paacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 7 czerwca 2016 roku. Konferencja jest adresowana do rodowiska akademickiego oraz praktyków brany reklamowej. Program konferencji obejmie cz plenarn oraz panele dyskusyjne. Konferencja jest kontynuacj tradycji spotka naukowych o tematyce reklamy Wyszej Szkoy Promocji, Mediów i Show Businessu. Ostatnia konferencja z tego cyklu odbya si w dniach 2-3 czerwca 2015 roku, Konferencja midzynarodowa „Reklama. Trendy i Technologie” ,

Zapraszamy do zgaszania propozycji wystpie konferencyjnych na: konferencje@wsp.pl

<< powrót do listy