WSPAktualności

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu jako pierwsza polska niepubliczna uczelnia wprowadza system bezpłatnych stacjonarnych studiów I stopnia. System obejmie 50 studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016.

Studenci nie będą ponosili opłat za studia. System będzie finansowany z wpłat pracodawców uczestniczących w systemie i zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów tych studiów dotacji oraz realizowanej przez uczelnię działalności pozastatutowej. Pracodawcy będą także wpływać na treści kształcenia i zapewniać jego praktyczną stronę. Studenci uczestniczący w programie będą mieli pierwszeństwo w realizacji praktyk zawodowych u pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.

Realizacja systemu jest możliwa dzięki elitarności studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, elastyczności metod zarządzania uczelnią oraz zaangażowaniu samych studentów. Od 2007 roku WSP rejestruje najwyższy na rynku wskaźnik zatrudnialności absolwentów w ramach kształconych specjalności (przeszło 97%).

W odróżnieniu od uczelni państwowych, selekcja kandydatów na studia WSP odbywać się będzie w oparciu o zidentyfikowane pasje i zainteresowania w dziedzinie promocji, mediów i show-businessu, a nie liczbę punktów na świadectwie maturalnym. Dlatego testy i rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się już od 15 czerwca 2015 roku, a o przyjęciu zdecyduje kolejność składanych wniosków. W szczególności preferowane będą osoby wykazujące zainteresowanie: organizacją imprez, reklamą, Internetem, projektowaniem, pisaniem, grafiką, malarstwem, fotografią, muzyką, tańcem, aktorstwem, modelingiem, bo do takich kandydatów adresowane są studia w naszej uczelni. Oczywiście, studia będą mogły podjąć jedynie osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu maturalnego.

Obok bezpłatnych studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich), Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu oferuje także studia niestacjonarne w tych samych specjalnościach (zajęcia co drugi weekend) oraz studia II stopnia (magisterskie) i podyplomowe.

<< powrót do listy