WSPAktualnoci

Wysza Szkoa Promocji w Warszawie ma  zaszczyt  zaprosi Pastwa do udziau w konferencji naukowej pt. Zarzdzanie kapitaem relacyjnym w organizacji, która odbdzie si 17 grudnia 2014 roku w siedzibie WSP.

Program konferencji:

10.00 Powitanie

Wystpienia prelegentów

 

  • prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk - Struktura kapitau intelektualnego
  • dr Katarzyna Liczmaska - Budowanie relacji marki z  klientami w mediach spoecznociowych
  • dr Agnieszka Winiewska  - Programy lojalnociowe w budowaniu kapitau klienta
  • dr Anna Kozowska – Reklama w budowaniu relacji z klientem

Panel dyskusyjny
Wystpienia prelegentów

  • prof. nadzw. dr hab. in.  Jerzy Zawisza - Instytucje pastwa i ich relacje w ksztatowaniu bezpieczestwa RP
  • mgr Marcin Chrzcik – Znaczenie wizerunku miasta w ksztatowaniu relacji z otoczeniem

Panel dyskusyjny

 

 

<< powrót do listy