WSPAktualnoci

Wiedza teoretyczna wyniesiona ze studiów to podstawowy baga, który zabierasz ze sob wkraczajc na ciek kariery zawodowej. Na tej dugiej i krtej drodze zbierzesz w praktyce mnóstwo dowiadcze, które uksztatuj Ci jako pracownika. Credit Agricole wspiera modych ludzi na pocztku ich kariery, oferujc moliwo rozwoju w nietypowy sposób – zapraszajc do konkursu Career Hacking.
Tylko trzy kroki dziel Ci od niesamowitej przygody, moliwoci zebrania dowiadcze i poznania fascynujcych ludzi.

  1. Przedstaw si z najlepszej strony.
    Zgo si do konkursu poprzez aplikacj Career Hacking. Przelij krótk prezentacj o sobie, w której pokaesz jakie masz dowiadczenie, pasje czy wyksztacenie. Po prostu: zaprezentuj si z jak najlepszej strony. Dwudziestu autorów najlepszych autoprezentacji zostanie zaproszonych na warsztaty kariery - Hackaton we Wrocawiu. Zgoszenia konkursowe przyjmowane s do 31.10.2014r.
  2. We udzia w Hackatonie we Wrocawiu.
    Dwudniowe spotkanie szkoleniowe to okazja do poznania modych osób z caej Polski, którzy chc, tak jak Ty, rozwija swoje umiejtnoci. Uczestnicy dobrani w zespoy bd mie za zadanie rozwiza brief biznesowy. Kady z finalistów otrzyma certyfikat udziau w Hackatonie, indywidualny raport preferencji stylu pracy oraz zestaw inspirujcych ksiek. Pi wyróniajcych si osób, Credit Agricole zabierze na ekscytujc wycieczk do… Parya! Wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyywienia pokrywa Bank.
  3. Wyjed na edukacyjn wycieczk do Parya.
    Laureaci wyjad w grudniu do stolicy Francji nie tylko po to, aby zwiedzi miasto, posmakowa lokalnych przysmaków i spojrze na miasto z wiey Eiffla, ale równie zwiedzi placówki Credit Agricole w Montrouge, Technolab i spotka si z najwaniejszymi osobistociami banku. Od uczestników nie wymagamy znajomoci jzyków obcych!

Udzia w konkursie Career Hacking to przede wszystkim moliwo sprawdzenia w praktyce swoich umiejtnoci nabytych w trakcie studiów. Twój przyszy pracodawca z pewnoci doceni Twoje proaktywne podejcie do kreowania swojej kariery, dlatego nie zapomnij doda pozycji Career Hacking do swojego CV. Jednak w pierwszej kolejnoci, zapraszamy do aplikacji: https://www.facebook.com/CreditAgricoleBankPolska/app_1478911652348595.
Powodzenia!

 

<< powrót do listy