WSPAktualnoci

Micha Ostoja-Ostaszewski, prowadzcy w WSP zajcia specjalizacyjne z Reklamy dwikowej zajmuje si m.in. naganianiem koncertów muzyki klasycznej. Poniewa czowiek z konsolet wród eleganckiej widowni jest co najmniej nie na miejscu Micha Ostoja-Ostaszewski robi wszystko, by pozby si kabli i pisze o tym w padziernikowym numerze miesicznika „Estrada i Studio”

<< powrót do listy