WSPAktualnoci

Serdecznie zapraszamy do udziau w Weekendzie Kreatywnoci, którego celem jest rozwijanie nietypowych pasji i zainteresowa. Wydarzenie jest kolektywnym przedsiwziciem wielu osób i instytucji. Udzia w poszczególnych formach aktywnoci jest bezpatny. Prosimy zwróci uwag, e w przypadku poszczególnych aktywnoci istniej ograniczenia dotyczce liczby uczestników oraz warunek wczeniejszej rejestracji. Do zobaczenia.

Wicej informacji na www.kreujmedia.pl

<< powrót do listy