WSPAktualnoci

Fabryka Zespoów to najwiksza platforma wymiany informacji pomidzy modymi muzykami, mediami a firmami dziaajcymi na rynku muzycznym. Fabryka Zespoów jest midzy innymi organizatorem "Banku Zespoów WOP" i "Eliminacji do Przystanku Woodstock". Wicej informacji na: www.fabrykazespolow.pl

<< powrót do listy