WSPAktualnoci

Mio nam zaprezentowa jeden z efektów wspópracy zawizanej pomidzy Wysz Szko Promocji a Szko Gówn Handlow. Niniejsza publikacja jest podzikowaniem dla Pani Prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, za wieloletni prac naukow i dydaktyczn. Pani Profesor przez wiele lat penia funkcj Kierownika Katedry Socjologii (SGH), od dawna jest te zwizana z Wysz Szko Promocji. Wród autorów odnajdujemy m.in. Prof. dra hab. Adama Grzegorczyka, dr Ann Kozowsk, dra Krzysztofa Kubiaka i dr Agnieszk Winiewsk. Ksika dostpna w naszej Bibliotece.


K. Górak-Sosnowska, A. Kozowska (red.), Tosamo na przeomie wieków: nowe moliwoci, nowe wyzwania. Ksiga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, OW SGH, Warszawa 2012.
 

<< powrót do listy