WSPAktualności

Miło nam zaprezentować jeden z efektów współpracy zawiązanej pomiędzy Wyższą Szkołą Promocji a Szkołą Główną Handlową. Niniejsza publikacja jest podziękowaniem dla Pani Prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną. Pani Profesor przez wiele lat pełniła funkcję Kierownika Katedry Socjologii (SGH), od dawna jest też związana z Wyższą Szkołą Promocji. Wśród autorów odnajdujemy m.in. Prof. dra hab. Adama Grzegorczyka, dr Annę Kozłowską, dra Krzysztofa Kubiaka i dr Agnieszkę Wiśniewską. Książka dostępna w naszej Bibliotece.


K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.), Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, OW SGH, Warszawa 2012.
 

<< powrót do listy