WSPAktualności

Jury konkursu Wygraj Skuter Promocyjny w składzie: Małgorzata Żuber-Zielicz (przewodnicząca jury, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy), prof. Adam Grzegorczyk (rektor WSP), Agata Rosińska (prorektor WSP ds. studenckich) po zapoznaniu się ze sto siedmioma hasłami zgłoszonymi w konkursie, postanowiło:
 

1. nie przyznać głównej nagrody w obecnej edycji konkursu
2. rekomendować ogłoszenie drugiej edycji konkursu na tych samych zasadach i z tą samą nagrodą.

Otwarcie drugiej edycji konkursu zostanie ogłoszone w połowie września br. i będą w niej mogły wziąć udział także osoby, które zgłosiły propozycje haseł reklamowych dla m.st. Warszawy w jego pierwszej edycji.

Nagroda pozostaje do wglądu w Biurze Obsługi Studenta WSP.

<< powrót do listy