WSPAktualnoci

W soneczny, sierpniowy weekend  grupa studentów WSP wzia udzia w warsztatach fotograficzno-filmowych „CANON EOS MOVIE” zorganizowanych przez firmy Fotoforma sp. z o. o. i Canon Polska oraz nasz uczelni.  Myl przewodni sobotnio – niedzielnego pleneru byo  zgbianie tajników  krcenia filmów przy pomocy lustrzanek wyposaonych w funkcj „filmowania”.

Przygoda rozpocza si wczesnym rankiem na uczelnianym parkingu, skd autokar zabra entuzjastów filmowania do pooonego malowniczo Folwarku Badowo. W cigu godziny studenci zostawili za sob wielkomiejski  zgiek i  przenieli si w nieomal bajkow krain lasów, zieleni, k i odrestaurowanych folwarcznych zabudowa. A poniewa do chwili rozpoczcia zaj pozostao jeszcze kilka kwadransów, wiec wszyscy zdyli nie tylko rozlokowa si w pokojach, ale nawet  wycign si na leakach stojcych na urokliwym stawem.

Warsztaty otworzy p. Robert Woniak (Canon Polska) krótk prezentacj rodziny aparatów firmy Canon, ze szczególnym uwzgldnieniem modeli Canon 1DX i 5D Mark III.Wykad zdominoway dwa wtki – prezentacja nowoci i zademonstrowanie moliwoci zapisywania obrazu filmowego przy pomocy aparatów fotograficznych. wietnym uzupenieniem  nowinek technicznych by  wykad p. Piotra Wieczorka (firma Alstor), dotyczcy parametrów monitorów EIZO i sposobu organizowania przestrzeni barwnej na potrzeby postprodukcji filmowej i fotograficznej. Blok teoretyczny zakoczya prezentacja statywów, steadycam’ów i osprztu filmowego firmy Manfrotto, któr poprowadzi p. Rafa Leszczyski (firma Foto 7).

Gównym punktem warsztatów okazay si jednak zajcia prowadzone przez p. Filipa Kovcina z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów sztuki  filmowania. Organizacja planu filmowego, sposoby ustawiania i orientowania kamery oraz moliwoci wykorzystania planów filmowych byy tematem czci wstpnej, która – czego mona si byo spodziewa - zelektryzowaa kadego z uczestników. A póniej nastpio to, na co wszyscy czekali – studenci wzili do rki aparaty i podzieleni na grupy rozpoczli praktyczne zajcia plenerowe. Warto w tym miejscu podkreli, e organizatorzy zasuyli na szczer pochwa – aparatów, obiektywów i statywów byo wicej, ni wynikao to z potrzeby chwili.  Dobry sprzt, filmowa alchemia i pasja tworzenia sprawiy, e proste, szkoleniowe wiczenia zaowocoway maymi etiudami. Po kolacji studenci usiedli wic przed komputerami i rozpoczli monta, który okaza si równie fascynujcy, jak samo filmowanie. Gdyby nie muzyka i ruch na parkiecie pewnie przesiedzieliby przy monitorach do biaego rana.

Entuzjazm i ogrom wrae nikomu nie pozwoliy spa zbyt dugo – mimo e impreza przecigna si i trwaa prawie do witu, to niedzielne zajcia rozpoczy si punktualnie. Tym razem tematem wiodcym byy sposoby montau filmowego i techniczne niuanse postprodukcji.  A potem  studenci znowu wzili do rk kamery i rozpoczli krcenie kolejnych scen.  Niestety, czas ucieka zdecydowanie za szybko – obiad, monta nakrconych materiaów i …. koniec warsztatów - pora wsiada do autokaru. Jeszcze tylko wspólne, pamitkowe zdjcie i wieo upieczeni adepci sztuki filmowej wracaj do Warszawy. Wszyscy troch niewyspani, ale za to szczliwi, rozemiani i .... nieuleczalnie zaraeni bakcylem filmowania. Na szczcie WSP planuje ju kolejne warsztaty….

Poniej prezentujemy galeri zdj oraz linki do niektórych prac, które powstay na warsztatach dosownie w kilka godzin.


 

<< powrót do listy