NaukaKonferencje
  • "Podstawowe problemy ksztatowania warunków pracy w przedsibiorstwach przemysowych" - dr hab. Edward Markowski
  • "Problemy warunków pracy w przedsibiorstwie w perspektywie dynamicznego rozwoju gospodarki" - prof. dr hab. Garri Kirilowich Jaowoj
  • "Ochrona pracy jako narzdzie efektywnoci organizacji" - prof. dr hab. Konstantin Nifontowicz Tkaczuk
  • "Warunki ekonomiczne zatrudnienia osób niepenosprawnych" - dr hab. Jerzy Zawisza
  • "Zarzdzanie wiedz - spoeczne warunki pracy - efektywno organizacji" - dr Marzena Fryczyska
  • "Czynniki ksztatowania postawy twórczej" - mgr Agnieszka Wojtczuk - Turek
  • "Poczucie koherencji u pracowników jako atrybut efektywnoci przedsibiorstwa" - mgr Anna Baczyska
  • "Determinanty efektywnoci organizacji. Rola audytu personalnego" - mgr Aleksandra Szejniuk
  • "Marketing personalny a spoeczne warunki pracy" - dr hab. Kazimierz Makowski
  • "Mobbing jako przyczyna degradacji efektywnoci przedsibiorstwa" - dr Waldemar Stelmach

 

 

<< powrót do listy