NaukaKonferencje
 • Referat wprowadzajcy - dr Mirosaw Pczak 
 • Konsumpcja jako cel i warto w cywilizacji konsumpcyjnej. Wpyw kultury na zachowania konsumenckie modziey - dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa
 • Styl ycia modziey w cywilizacji konsumpcyjnej - mgr Anna Kulpa 
 • Udzia w kulturze jako przejaw zachowa konsumenckich modziey - dr hab. Adam Grzegorczyk
 • Obce wpywy na zachowania konsumenckie modziey polskiej - mgr Bartosz Loba Edukacja modego konsumenta - mgr Mirosawa urawska
 • Postawy studentów wobec pracy a ich zachowania konsumenckie w wietle bada empirycznych - mgr Beata Malinowska Przerwa - lunch, napoje
 • Postawy studentów studiów dziennych wobec luksusu - dr Tomasz Sikora oraz Izabela Nowak
 • Rola mediów skierowanych do modziey w kreowaniu postaw konsumpcyjnych - dr Jarosaw Gdaski
 • Gówne postulaty ksztatowania przekazu reklamowego adresowanego do modziey - dr Anna Kozowska
 • Internet jako rodowisko kreowania modzieowych zachowa konsumenckich - mgr Agnieszka Winiewska
 • Punkt sprzeday jako miejsce ksztatowania potrzeb konsumenckich wród modziey - mgr Agnieszka Kochaniec 
 • Spektakle konsumpcji w kulturze masowej jako wzory zachowa konsumenckich dla modziey - mgr Monika Kostaszuk-Romanowska

 

<< powrót do listy