NaukaKonferencje
 • "Internet a konkurencyjno przedsibiorstw" - Monika Watuchowicz
 • "Istota konkurencji w Internecie" - Mariusz Gowacki
 • "Cechy udanego przedsiwzicia e-biznesowego" - Tymoteusz Doligalski
 • "Strona www jako instrument konkurowania przedsibiorstw" - Konrad Paduch
 • "Reklama internetowa, czyli zarabianie na ekranie" - Adam Krajewski
 • "Internet jako narzdzie bada marketingowych" - Anna Socik-Specht
 • "Logistyka i dystrybucja w Internecie" - Agnieszka Winiewska
 • "Prawne aspekty dziaalnoci handlowej w Internecie" - Dominika Popiel
 • "Przestpczo w Internecie" - Pawe Czerpak
 • "Sieciowo organizacji przedsibiorstw w dobie Internetu" - Anna Kulpa
 • "Internet w procesie komunikacji przedsibiorstwa z rynkiem" - Anna Kozowska
 • "Tradycyjne media w Internecie" - Bartosz Loba
 • "Internet jako paszczyzna konkurowania w warunkach zakazu reklamy publicznej" - Katarzyna Liczmaska

pliki do pobrania:


Internet a konkurencyjno przedsibiorstw  ( 0.44 Mb )
Istota konkurencji w Internecie  ( 0.43 Mb )
Strona www jako instrument konkurowania przedsibiorstw  ( 1.78 Mb )
Reklama internetowa, czyli zarabianie na ekranie  ( 1.16 Mb )
Internet jako narzdzie bada marketingowych  ( 0.24 Mb )
Logistyka i dystrybucja w Internecie  ( 0.35 Mb )
Prawne aspekty dziaalnoci handlowej w Internecie  ( 0.35 Mb )
Sieciowo organizacji przedsibiorstw w dobie Internetu  ( 0.33 Mb )
Internet w procesie komunikacji przedsibiorstwa z rynkiem  ( 0.36 Mb )
Tradycyjne media w Internecie  ( 1.29 Mb )
Internet jako paszczyzna konkurowania w warunkach zakazu reklamy publicznej  ( 12.87 Mb )

<< powrót do listy