NaukaKonferencje
  • "Informacja i wiedza w nowoczesnej organizacji" - dr hab. in. Edward Markowski
  • "Rola jednostki w organizacji przyszoci" - mgr Tadeusz Nawrocki
  • "Wprowadzanie nowych rozwiza w zakresie Zarzdzania Zasobami Ludzkimi" - mgr Sabina Wsierska
  • "Zarzdzanie organizacj non-profit a organizacja jutra" - dr in. Jacek Dziwulski
  • "Perspektywy doskonalenia zarzdzania BHP na Ukrainie" - prof. Konstantin Tkaczuk
  • "Moliwoci zatrudnienia absolwentów szkó wyszych na rynku unijnym" - mgr Beata Chmielewiec
  • "Spoeczna odpowiedzialno biznesu jako cel nowoczesnych organizacji" - mgr Juliusz Bolek
  • "Aspekty generacyjne w funkcjonowaniu organizacji" - mgr Adam Strzelecki
  • "Zagroenia w zarzdzaniu organizacj przyszoci" - dr Waldemar Stelmach

 

<< powrót do listy